تله پر مشغله بودن! آدم های پر مشغله اغلب ترسو، بی اراده و تنبل هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.