دوره های در حال ثبت نام

ارتباطات حرفه ای با مشتریان
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۱۹ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۳/۱۹
مانده تا برگزاری: ۱ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
سمینار کسب و کار ماندگار
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۲۱ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۳/۲۱
مانده تا برگزاری: ۳ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره کوچینگ مدیران
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۳/۲۵ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۳/۲۵
مانده تا برگزاری: ۷ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
معرفی دوره نخبگان کار و کسب
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۴/۱۵ ۰۹:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۴/۱۴
مانده تا برگزاری: ۲۸ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم

تلویزیون خانه کیفیت

تکنیک دو پای میمون در سیستم سازی

پادکست های بیشتر
مقالات

مدیریت چالش‌ها در کسب و کار: راهکارها و راهبردها

مقالات

تبلیغات در کسب و کار: راهنمای برندسازی و تبلیغات یکپارچه

مقالات

استراتژی‌های نوین جذب مشتری: رویکردهای خلاقانه و داده‌محور

مقالات

مذاکره تلفنی در فروش

مقالات

زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی: مفهوم، اهمیت، و کاربردها