• نظرسنجی دوره ارز دیجیتال

  توجه کنید که با پر کردن این نظرسنجی، امکان دریافت "ویدیو ضبط شده جلسه آخر" را خواهید داشت.


 •  

  به موارد زیر از 0 تا 10 چه امتیازی می دهید؟

  10 بیشترین و 0 کمترین امتیاز


 • کفایت مطالب عنوان شده متناسب با زمان دوره

 • مدت زمان آموزشی و ساعت برگزاری کلاس ها

 • نحوه ارائه مطالب، قدرت بیان و مدیریت کلاس

 • مناسب بودن محیط آموزش کلاس در SKyroom

 • پاسخ گویی به سوالات در گروه توسط استاد