اتمام مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است. شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از سمینارهای بعدی خانه کیفیت ایرانیان مطلع شوید.

دوره های در حال ثبت نام

فروش حرفه ای
تاریخ برگزاری: 1402/7/14 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/14
مانده تا برگزاری: 13 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره فن بیان ۲۰
تاریخ برگزاری: 1402/7/15 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/15
مانده تا برگزاری: 14 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
مدیران سرآمد
تاریخ برگزاری: 1402/7/19 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/7/19
مانده تا برگزاری: 18 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
پریمیوم ۱۳
تاریخ برگزاری: 1402/8/15 09:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1402/8/14
مانده تا برگزاری: 44 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم