اتمام مهلت ثبت نام

مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است. شما می توانید با ثبت اطلاعات خود از سمینارهای بعدی خانه کیفیت ایرانیان مطلع شوید.

دوره های در حال ثبت نام

کارگاه آموزشی سیستم سازی برای مدیران
تاریخ برگزاری: 1403/4/19 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1403/4/19
مانده تا برگزاری: 15 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره کوچینگ مدیران ۵
تاریخ برگزاری: 1403/5/16 17:00
آخرین مهلت ثبت نام: 1403/5/16
مانده تا برگزاری: 43 روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم