شما وارد سیستم نشده اید. لطفا ابتدا وارد سیستم شوید: 

ورود به کلاس

ورود به کلاس (لینک جایگزین و کمکی)

 

دانلود و برنامه کلاسی

جلسه  روز برگزاری ساعت برگزاری دانلود ویدیو
۰ دوشنبه ۲۲ دی ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱ دوشنبه ۲۹ دی ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۲ چهارشنبه ۱ بهمن ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۳ دوشنبه ۶ بهمن ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۴ چهارشنبه ۸ بهمن ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۵ دوشنبه ۱۳ بهمن ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۶ چهارشنبه ۱۵ بهمن ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۷ سه شنبه ۲۱ بهمن ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۸ دوشنبه ۲۷ بهمن ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۰ دوشنبه ۴ اسفند ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
جلسه ۱۱ گروه ششم یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۲ چهارشنبه ۱۳ اسفند ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۳ دوشنبه ۱۸ اسفند ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۴ دوشنبه ۲۵ اسفند ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۵ چهارشنبه ۲۷ اسفند ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۶ دوشنبه ۲ فروردین ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۷ چهارشنبه ۴ فروردین ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۸ دوشنبه ۹ فروردین ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۹ دوشنبه ۱۱ فروردین ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۰ دوشنبه ۱۶ فروردین ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
جلسه نوشتن استراتژی معاملاتی

پنج شنبه ۹ اردیبهشت

۱۸:۰۰ دانلود ویدیو

PDF

عنوان  دانلود / مشاهده
کانال ها [ دانلود PDF ]
واگرایی [ دانلود PDF ]

 

آموزش بایننس و دمو ترید

عنوان  دانلود / مشاهده
آموزش بایننس – قسمت اول مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت دوم مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت سوم مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت چهارم مشاهده / دانلود

 

عنوان  دانلود / مشاهده
آموزش دمو ترید مشاهده / دانلود

 

عنوان  دانلود / مشاهده
ویدیو آموزشی کیف پول سخت افزاری مشاهده / دانلود
ویدیو آموزشی تراست ولت مشاهده / دانلود

 

 

سایر آموزش ها

 

قسمت موضوع دانلود ویدیو
۱ صرافی دانلود ویدیو
۲ واریز دانلود ویدیو
۳ اسپات دانلود ویدیو
۴ فیوچرز دانلود ویدیو
۵ برداشت دانلود ویدیو