شما وارد سیستم نشده اید. لطفا ابتدا وارد سیستم شوید: 

ورود به کلاس (کلیک میتینگ)

ورود به کلاس (اسکای روم)

ورود به کلاس اسکای روم (لینک جایگزین و کمکی)

 

دانلود و برنامه کلاسی

جلسه روز برگزاری ساعت برگزاری دانلود ویدیو
۰ یکشنبه ۲۱ دی ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱ یکشنبه ۲۸ دی ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۲ سه شنبه ۳۰ دی ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۳ یکشنبه ۵ بهمن ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۴ سه شنبه ۷ بهمن ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۵ یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۶ سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۷ یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۸ سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۹ یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۰ سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۱ یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۲ سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۳ یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۴ یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۵ سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۶ یکشنبه ۱ فروردین ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۷ سه شنبه ۳ فروردین ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۸ یکشنبه ۸ فروردین ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۹ سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۰ یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
جلسه نوشتن استراتژی معاملاتی

پنج شنبه ۹ اردیبهشت

۱۸:۰۰

[ دانلود ویدیو ]

PDF

عنوان  دانلود / مشاهده
کانال ها [ دانلود PDF ]
واگرایی [ دانلود PDF ]

 

آموزش بایننس و دمو ترید

عنوان  دانلود / مشاهده
آموزش بایننس – قسمت اول مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت دوم مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت سوم مشاهده / دانلود
آموزش بایننس – قسمت چهارم مشاهده / دانلود

 

عنوان  دانلود / مشاهده
آموزش دمو ترید مشاهده / دانلود

 

عنوان  دانلود / مشاهده
ویدیو آموزشی کیف پول سخت افزاری مشاهده / دانلود
ویدیو آموزشی تراست ولت مشاهده / دانلود

 

 

سایر آموزش ها

 

قسمت موضوع دانلود ویدیو
۱ صرافی دانلود ویدیو
۲ واریز دانلود ویدیو
۳ اسپات دانلود ویدیو
۴ فیوچرز دانلود ویدیو
۵ برداشت دانلود ویدیو