خانه کیفیت ایرانیان

برگزارکننده دوره های آموزشی، سمینار ها و همایش ها با برترین اساتید ایران

مشاوره در حوزه مدیریت کسب و کار، بازارهای مالی بین المللی

برای دریافت هدیه، اطلاعات خود را وارد کنید.

دوره های در حال ثبت نام

کارگاه مذاکرات تجاری و متقاعد سازی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۷ ۰۹:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۱۲/۶
مانده تا برگزاری: ۳ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
بوت کمپ تحول به سبک کوچینگ
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۹ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۱۲/۹
مانده تا برگزاری: ۵ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
پریمیوم ۱۴
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۰۹:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
مانده تا برگزاری: ۱۳ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
رویداد آموزشی سناریو ۱۴۰۳
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۶:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
مانده تا برگزاری: ۱۷ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم
دوره فن بیان ۲۱
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۲/۱۶ ۱۷:۰۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۳/۲/۱۶
مانده تا برگزاری: ۷۲ روز
حضوری بندرعباس
شرکت می کنم