دسته بندی محصولات خانه کیفیت ایرانیان

محصولات: رشد کسب و کار

46%
2,950,000 تومان 1,600,000 تومان
40%

بازاریابی و فروش پیشرفته

چه کنیم تا مردم بهتر بخرند؟

250,000 تومان 150,000 تومان
40%

بازاریابی و فروش پیشرفته

مجذوب و مشعوف سازی مشتریان

250,000 تومان 150,000 تومان
54%

استخدام و مدیریت کارکنان

مدیریت حرفه ای بر کارکنان

370,000 تومان 170,000 تومان
57%

بازاریابی و فروش پیشرفته

فروش حرفه ای

280,000 تومان 120,000 تومان
53%

بازاریابی و فروش پیشرفته

تکنیک های ارتباط موثر

190,000 تومان 90,000 تومان

محصولات: توسعه مهارت های فردی

محصولات: مجموعه بیشتر از یک