توجه کنید این محصول به صورت پستی ارسال می گردد.

دوره غیر حضوری و تصویری مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه ای

69,000 تومان

دوره غیر حضوری و تصویری مهارت‌های سخنرانی بداهه حرفه ای

69,000 تومان